månadsarkiv: mars 2018

Nu byggs Valhalla

Uppdatering 2018-05-31: OX2 har uppdaterat sin informationssida med mer information om hur man (ibland inte) når fiskesjöarna och andra naturområden som berörs av byggnationen.

Uppdatering 2018-05-08: OX2 har kört sönder Bullerbäcken. Se inslag från SVT.

Projekteringen av den stora vindkraftparken ”Valhalla” sydväst om Tönsen har som bekant varit på gång i många år. Inkomna överklaganden och domstolsprocesser är nu hanterade, arkeologisk undersökning är gjord, alla tillstånd är inhämtade, finansieringen på plats och upphandling av entreprenörerna är klar så nu är bygget igång.

Valhall var i nordisk mytologi Odens och de fallna krigarnas boning och sägs enligt legenden ha 540 dörrar och ett tak bestående av gyllene sköldar. Män som dött i strid kunde få komma till Valhall och vara med och kriga mot jättarna. I vindkraftföretaget OX2:s version blir det dock bara jättar – 85 stycken 180 meter höga vindkraftverk. Var krigarna skall bo framgår inte, men de lär få slåss mot ”väderkvarnar” istället för riktiga
jättar. Man lär inte heller bjuda på fest och äta upp grisen Särimner varje natt, men vi får väl hoppas på en rejäl invigningsfest iallafall.

Projektet består av två parker som byggs samtidigt: vindparken Åmot-Lingbo med 58 kraftverk som ger en årsproduktion på runt 754 GWh, och vindparken Tönsen med 27 kraftverk som ger ~365 GWh per år. Detta är färre snurror än tidigare planerat, men istället är varje 30 meter högre.

Vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo

Valhalla blir en av de största landbaserade vindkraftsanläggningarna i Europa med en total effekt om 357 MW. Den förväntade årliga genomsnittsproduktionen för anläggningen är ca 1,1 TWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 223 800 hushåll (5 000 kWh per hushåll), vilket nästan är dubbelt så många som alla hushåll i Gävleborgs län tillsammans. Som jämförelse ger Laforsens vattenkraftverk i Ljusdal ca 335 GWh per år – ungefär likvärdigt med Tönsens 27 snurror alltså.

Under hela 2018 kommer det byggas nya vägar, befintliga vägar förbättras, alla uppställningsytor röjs och byggs och det dras elnät från alla platser. Arbetet med vägarna och uppställningsytor är redan igång. Ett ställverk byggs längs Vilnästjärnsvägen som samlar in alla kraftverkens ledningar och skickar det vidare ner via luftledning mot Lingbo för ansluting till stora nätet.  Montering av själva kraftverken sker under 2019.

Information om byggarbetsplatsen för Tönsens vindpark

Bygget kommer tyvärr försvåra vår rörlighet på skogsvägarna under ett par år.  Bägge  områdena är klassade som arbetsplats, vilket gör att man kommer sätta bommar på Flottsjövägen och vägarna in mot Nannsjön. Har man ärenden in i området kan man prata med platsansvarig och eventuellt få tillgång till koden till bommen.

Länkar: