Bildfyndet – del 2

Här kommer som utlovat fler bilder från den samling bilder från Tönsen jag hittade på Tradera tidigare.

Slåttermaskinen

Den mekaniska slåttermaskinen slog igenom stort mot slutet av 1800-talet och underlättade mycket. Var den här bilden är tagen (och vem bonden är) överlåter jag åt läsaren att försöka klura ut. Tipsa gärna!

Höbärgning

Tre generationer Larsson hjälps åt att samla ihop hö efter det slagits.

Varierat arbete

Flera av bilderna som lades ut på Tradera var på skogsarbetare i sin arbetsmiljö, den här var den bästa av dem. Bilden (framkallad på vykortsfotopapper) är adresserad till Fröken Bricken Olsson, Tönsen men ej postcirkulerad.

Och här ser vi dem igen, i nästan samma uppställning men med en annan arbetsuppgift.
Bilden är adresserad till Herr Johan Olsson, Tönsen men ej postcirkulerad.

Kompisarna

Grannarna Olle Olsson och Olle Larsson sitter utanför Olle Olssons hem, det som idag kallas ”Per-Larsens”. Olle Olsson är son till Johan Olsson, som omnämns ovan/nedan, och hustru Jenny (född Hedberg).

Mankraft

De här männen gör markarbete vid ett okänt hus, men det är väl troligt att detta också är ”Per-Larsens” (som senare byggts på). Vid tidigt 1900-tal så bodde familjen Olof Persson/Olsson här – mannen med det rejäla skägget längst till höger är lik fadern i den bild av familjen som finns på Dibis. Hans son Johan Olsson tog senare över gården, och flyttade sedan från Tönsen 1924.

Kanske är det gårdens ladan som skall till att byggas?

Handarbete

Kvinnor från Tönsen träffas för att handarbeta. Kanske är bilden tagen i skolan.