Finnen Bertil Persson

Detalj ur karta från 1711
Detalj ur Christofer Stenklyfts karta från 1711. Källa: Lantmäteriverket

Ca 1696 slog sig finnen Bertil Persson ned vid Tönsens västra strand och blev troligen Tönsens första bofaste, iallafall den som lämnat tydliga spår efter sig i historiskt material.

Det finns dock vaga uppgifter i tiondelängder från 1622-29 om en ”Präst-Henrik” i Prästbodarna. Det är oklart var dessa legat exakt, enligt böckerna var de ”belägna söder ut, 1 mil in wid Fintorpet, Tönsen; Prästbodarne nämnda”. Denne Henrik vart hursomhelst inte långvarig i Tönsen, han återfinns senare i Gopan. I en artikel i Hanebo Jul 1975 ritas de in straxt söder om Byebodarna (udden man ser om man tittar åt vänster från badplatsen) men vilka belägg författaren har för detta (utöver beskrivningen ovan) vet vi inte.

Vid skattläggningen 1711, som lantmätare Christofer Stenklyfts vackra karta ovan är från, redovisades att Bertil på sin gård kunde vinterföda 7-8 nötkreatur jämte häst och småkritter. En humlegård och en liten kvarn till husbehov hade han också. Skatten sattes till 4 öre.

Bertil Persson dör 1739 ca 97 år gammal. År 1767 överlåter Bertil Perssons sonson Bertil Davidsson hemmanet till ägaren av Kilafors, kammarrådet Carl Bunge.

Gården låg vid Brattbergsbäcken där den gör en 90-gradig sväng. Idag finns inget bevarat, kor betar på de gamla markerna.

Antavla för Bertil Persson

Här kan du se hela kartan från 1711:

Referenser:
Fäbodvallar i Hanebo, Victor Johnson, Hanebo Jul 1975
Den skogsfinska kolonisationen i Alfta, Bollnäs och Hanebo, Maud Wedin 2004