Länsmuseets utredning 2012

Som en del av vindkraftsprojektet har Länsmuseet i Gävleborg gjort en särskild utredning för att kartlägga om det finns fornlämningar etc inom områden som är tänkta för vindkraftverken, och som då kan behöva speciellt skydd. Bl.a. har man flyttat en snurra då den låg för nära Övre Rotemobodtjärns f.d. fäbod.

Utredningen kan laddas ner som PDF, och kan fungera som en liten guide för den som själv vill leta upp och studera dessa lämningar.

Det är dock oklart om den här telefonkiosken får det skydd den behöver. De är ju utrotningshotade och snart ett minne blott…