Flottsjösågaren

Ungefär samtidigt med Tönssågen fanns en privatägd såg i vattendraget mellan Flottsjön och Bursjön. Sågställaren Anders Andersson bodde med sin familj i en liten stuga intill sågen. Han kallades allmänt för Flottsjösågaren; sommartid tjänstgjorde han även som vallvaktare för omkringliggande fäbodar.

Min farfar, född 1846, berättade att när Flottsjöfamiljen en julafton eldade upp bakugnen för att grädda julbrödet rasade stenvalvet ned och gjorde ugnen obrukbar. Men sågaren var inte rådlös utan lade den redan utbakade degen i en säck och bar den ned till närmaste gård i Tönsen där han fick brödet gräddat. Med det nygräddade, varma brödet i säcken gick han åter hem till Flottsjön, en timmes promenad enkel resa efter en enkel skogsstig. Man kan förstå att det blev en sen julmiddag i Flottsjöstugan det året.

Sågare Andersson byggde sedan en bakugn av gråsten ute på gårdsplanen. Ugnen stod kvar i åtskilliga år sedan stugan och sågen rivits. Jag hann lyckligtvis fotografera den innan den raserades vid en skogsavverkning i slutet på 1960-talet. Bilden är tagen från framsidan, där man ser den låga ugnsöppningen, delvis övervuxen med mossa. Luckan till ugnen saknades, kanske utgjordes den av en enkel stenhäll.

Bakugnen vid Flottsjöstugan Bakugnen vid Flottsjöstugan

Den välbyggda jordkällaren står än i dag Jordkällarens inre En trasig kittel har lämnats kvar Stugan ligger i en prydlig hög (2002)

Tillägg 2021-09-03: Sebastian Hansson är ättling till Anders Andersson och har gjort denna film med bilder och information:

https://youtu.be/0tKMLh3azxI


Texten är ett utdrag ur: ”Tönsen, en by uppe bland bergen” av Olle Larsson, införd i Hanebo Jul 1996. Foto: Olle Larsson, Christer Lindh